Boven – Header

Cloud rukt op in de zorg
De adoptie van cloud in de zorg is groot. Het overgrote deel van onlangs geënquêteerde organisaties (ruim 86%) heeft ervaring met de cloud.
Lees meer

Denk mee over zorg en ICT
Het Informatieberaad Zorg werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Bestuurders uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
Lees meer