Boven – Header

Inspiratiedoc ‘Kwaliteit & veiligheid in de zorg’ in de steigers

Dagelijks zijn zorginstellingen en aanverwante organisaties en bedrijven in de weer om de zorg kwalitatief nog beter, nog veiliger te maken. Elkaar inspireren kan hierbij een grote rol spelen. FMT Gezondheidszorg realiseert daarom samen met zorginstellingen, bedrijven, brancheorganisaties, universiteiten en hogescholen het Inspiratiedoc ‘Kwaliteit & veiligheid in de zorg’. Enige tijd geleden is reeds gestart met de productie van deze multimediale uitgave. De komende maanden wordt het project afgerond.

Het inspiratiedoc richt zich op bestuurders, managers en medewerkers in zorginstellingen, maar ook op partijen betrokken bij de ontwikkeling, instandhouding en levering van voorzieningen en apparatuur die hiervoor noodzakelijk zijn.

Thema’s
De inhoud van het inspiratiedoc is breed en richt zich op alle aspecten die van invloed zijn op verdere verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector.

In de multimediale uitgave komen o.a. de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • medicatieveiligheid;
 • brandveiligheid;
 • operatiekamers;
 • gebouwbeheersystemen;
 • energiemanagementsystemen;
 • ic’s;
 • distributiesystemen voor medische gassen;
 • infectiepreventie;
 • logistiek;
 • elektrische energievoorzieningen en noodstroom;
 • veiligheid en continuïteit van ICT systemen;
 • bedrijfscontinuïteitsplannen en risicoanalyses;
 • vergrijzing en het nieuwe wonen voor ouderen;
 • monitoring;
 • sociale veiligheid in gebouwen;
 • interieur; meubilair, vloeren, wanden, plafonds;
 • verlichting;
 • omgeving en entreeruimte;
 • toegangscontrole;
 • databeveiliging;
 • communicatie intern (ict);
 • communicatie extern (patiënten);
 • voeding;
 • bouw;
 • architectuur;
 • klimaatbeheersing;
 • groenvoorzieningen;
 • etc.

Dynamisch
Het inspiratiedoc is een dynamisch multimediaal project in de vorm van een gedrukte uitgave, online (website, nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn).

Heeft u ook een goed voorbeeld van project en of product dat zou passen in het inspiratiedoc. Neem dan contact met ons op.

Bron: FMT Gezondheidszorg

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...