Boven – Header
Boven – Header
Boven – Header

Risicomanagement zorgvastgoed moet beter

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) geeft gezien de recente ontwikkelingen in het zorgvastgoed een actueel signaal af tot vermindering van de vastgoedrisico’s in de zorg. Daarbij heeft het AcvZ inspiratie gezocht in het Raamwerk risicomanagement bouwprojecten zorginstellingen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector uit 2008.

Wim Meijer, bestuurder van het AcvZ: “ We hebben vooral financieel een aantal relatief gemakkelijke jaren achter de rug met lage rentes en meevallende aanbestedingen. Dat is nu voorbij. Voor de toekomst wordt een hogere rente verwacht en op de bouwmarkt stijgen de prijzen in snel tempo. Daarbij komen nog de uitdagingen voor het zorgvastgoed door zowel de maatschappelijke eisen van  duurzaamheid als de noodzakelijke aanpassing aan de veranderingen in de zorg.”

Het AcvZ heeft een aantal relaties in het zorgvastgoed uitgenodigd om vanuit de praktijk risico’s  in kaart te brengen. Deze bijdragen, waaronder een artikel van het WFZ, zijn verzameld in de brochure “Risicomanagement in het  Zorgvastgoed”.

Bijzonder aan dit instrument is dat het steunt op de actualiteit en ervaring van marktpartijen die naast de risico’s ook zelf oplossingen formuleren. De analyses  en aanbevelingen hebben betrekking op zowel de voorbereiding, de ontwerpfase, de bouw als de ingebruikname. Zo waarschuwt de architect voor het bewaken van het evenwicht tussen uitstraling en gebruikswaarde; de installateur bepleit het eerder nemen van beslissingen over innovatie en techniek; procesbegeleiders presenteren slimme varianten bij procedures over aanbesteden en bouw. Ook over intensiever toezicht door de zorginstellingen zelf en het beter laten aansluiten van onderhoud en bouwproces worden suggesties  gepresenteerd.

Het belang van een verscherpt risicomanagement is voor zorginstellingen evident. Een misser in het zorgvastgoed is een blijvend probleem. En de marges in de exploitatieresultaten van instellingen zijn te gering om langdurige overschrijdingen in de kapitaallasten te kunnen financieren. Toch zou de sector krachtig moeten investeren in het zorgvastgoed: zorginnovatie, gewijzigde zorgvraag, slimme gebouwen, duurzaamheid zijn uitdagingen die moeten worden vertaald in investeringsbeleid. En dan is versterkt risicomanagement een “must”.

De brochure “Risicomanagement in het Zorgvastgoed”  is beschikbaar op de website van  AcvZ www.stichtingacvz.nl  , alsmede op de website van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) www.wfz.nl  .

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...