Boven – Header

FMT workshop “Thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?”; schrijf je nu in

Wat betekent een thuisgevoel in de ouderenzorg? En hoe realiseer je dat? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u tijdens de workshop die FMT Academy 13 december a.s. organiseert. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool, Aedes – Actiz kenniscentrum, EGM, GGZE en diverse zorginstellingen.

 

Verhuizen naar een verpleeghuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het vraagt veel van het aanpassingsvermogen van (toekomstige) verpleeghuisbewoners en hun sociale omgeving. Zorgorganisaties staan voor de moeilijke taak om ervoor te zorgen dat verpleeghuisbewoners zich bij hen ondanks alles thuis voelen.

Om inzicht te krijgen in wat thuisgevoel inhoudt en hoe dat in verpleeghuizen gerealiseerd kan worden, heeft het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie in 2017 de krachten gebundeld met Maastricht University, EGM architecten en de vier zorgorganisaties Archipel Zorggroep, BrabantZorg, Savant Zorg en Vitalis WoonZorg Groep. Over dit onderzoek kon u eerder lezen in FMT Gezondheidszorg. Ook aan de Technische Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar deze problematiek en met name in hoeverre technologie daarbij ondersteunend kan zijn.

Programma van de workshop

Het programma voor de workshop van de FMT Academy ziet er onder voorbehoud van eventuele wijzigingen als volgt uit:

Prof. Dr. Masi Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven gaat in op diverse praktijksituaties waarin technologie een bijdrage levert of dit kan gaan doen om ouderen een prettig thuisgevoel te doen ervaren.

Drs. Ester Felix van Fontys Hogeschool gaat dieper op het onderzoek van Fontys in en vertelt over de mogelijkheden die de hogeschool biedt om van dit onderzoek uitgebreid kennis te nemen en deze kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Ir. Annemarie  Eijkelenboom van EGM. Haar lezing gaat over de verschillende studies die hebben aangetoond dat de architectuur en het ontwerp van een verpleeghuis een diepgaande invloed kunnen hebben op het thuisgevoel van ouderen in het verpleeghuis, naast psychologische en sociale factoren. In de praktijk is echter niet voorzien in een adequate leidraad voor de operationalisering van deze factoren voor architecten en interieurontwerpers. In haar inleiding zal Annemarie toelichten welke architecturale factoren bijdragen aan een gevoel van thuis en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de ontwerprichtlijnen.

Drs Penny Senior van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg gaat in op het aspect levensloopbestendig bouwen en hoe dit in andere landen georganiseerd is, dit in relatie tot het thema van de workshop.

 

Dr. Ing. Liselore Snaphaan van GGZE vertelt onder andere over de resultaten die onderzoek naar de toepassing van biodynamische verlichting voor ouderen met dementie heeft opgeleverd.

De inleidingen van de workshop worden online gepubliceerd op de website van FMT Gezondheidszorg. Er zal ook verslag van de bijeenkomst worden gemaakt dat eveneens online wordt gepubliceerd, alsmede in het magazine.

De workshop “Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?” wordt 13 december a.s. gehouden op de campus van Technische Universiteit in Eindhoven. De bijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Dagvoorzitter is ing. Peter Karsman MFM, voormalig directeur facilitair bedrijf Ziekenhuis Amstelland en o.a. voormalig vice voorzitter van de NVTG.

Doelgroepen

De workshop is bedoeld voor facilitair managers, directies, bestuurders, architecten, adviseurs, producenten en leveranciers en anderen die op een professionele wijze betrokken zijn bij het realiseren van een woon- en leefomgeving in de ouderenzorg.

Kosten

Kosten voor de workshop bedragen € 195,- ex BTW.

Voor meer informatie of aanmelden: info@fmtgezondheidszorg.nl of 0653 310657.

Annuleringvoorwaarden
Na inschrijving geldt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 november 2018 vindt restitutie van de deelnamekosten plaats na aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na 1 november kan geen restitutie meer plaatsvinden. Het is mogelijk om een vervanger te sturen.

Aanmelden

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...